ÜYE GİRİŞİ
Üyelik Kapat
http://www.maveraosgb.com.tr/   +90 0212 438 21 11

İşyeri İlkyardım Eğitimi


Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi                                                                                                 İLKYARDIM EĞİTİMLERİ

Ülkemizde meydanwoman performing cardiopulmonary resuscitation on a mana gelen trafik ve iş kazaları nedeniyle binlerce kişi ölmekte, yüz binlerce kişi yaralanmak ve sakat kalmaktadır. Ayrıca ülkemizde deprem, sel yangın v.b afetler nedeniyle de binlerce kayıplar verilmektedir. İş yeri olarak anılan yerlerde olası bir acil ve kaza durumunda olay yerinde bulunan kişilerce yapılan ilk yardım müdahaleleri hayat kurtarıcı olmaktadır. Ülkemizde buna ilişkin yayınlanmış olan mevzuatlar aşağıda yer almaktadır.

Tüm iş yerlerinde iş yerinin özellik durumuna göre ve iş güvenliği kapsamında çalışanların İlk yardım eğitimi almaları gerekmektedir. İlimizde bulunan tüm işyerleri sahipleri, yöneticileri bu konuda hassasiyet göstermeleri, olası bir acil durumda kendi hayatlarının da kurtarılması anlamında önem arz etmektedir.

Çalışma Bakanlığının İl Müdürlükleri tarafından yapılacak olan teftiş ve denetimlerinde “İlk Yardımcı Sertifikalarının” sorgulanması yapılmaktadır. Olmaması durumunda gerek işverene gerekse yöneticilere ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. İnsan hayatının kurtarılması ve insan kayıplarının ve sakatlıklarının azaltılması küresel düzeyde herkesin sorumluluğundadır Tüm işyerlerinin aşağıda yer alan mevzuatlar kapsamında ilk yardımcı yetiştirilmesi için çalışanlarına ilk yardım eğitimi aldırmaları, gerek kamu gerekse özel sektör düzeyinde bu konuya ilişkin bütçe planlamalarının yapılması gerekmektedir. Kurum, Şirketinize bağlı birimlere duyurulması, konunun değerlendirilmesi ve ilimizde eğitim almayan Kurumların ise Çalışma Bakanlığı nezdinde teftiş edileceğini bildiririz.

MEVZUAT Sağlık Bakanlığı tarafından ise İlk Yardım Yönetmeliği 18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bahse konu Yönetmelik kapsamında aşağıdaki madde yer almaktadır. İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı Madde 16 — (Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az ‘’ Temel İlkyardım Eğitimi ‘’ sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 tarihli resmi gazetede 6331 sayılı kanun maddesi ile yayınlanmıştır. Kanun kapsamında ilk yardım konusunda bilgili kişilerin bulundurulmasına ilişkin maddeler yer almaktadır.

Mavera OSGB,
bu eğitimlerin işyerinizde veya eğitim kurumlarında konforlu bir atmosferde almanıza öncülük etmektedir.